نمایش 601–624 از 625 نتیجه

دوربین مداربسته Turbo HD آنالوگ 3MP هایلوک مدل THC-B130

ناموجود
کد کالا: THC-B130
دوربین مداربسته Turbo HD آنالوگ Bullet هایلوک مدل THC-B130 فهرست مطالب (کلیک کنید) معرفی THC-B130لنزدید در شبWDRDNROSD Menuسایر امکاناتمعرفی THC-B130 دوربین

دوربین مداربسته Turbo HD آنالوگ 3MP هایلوک مدل THC-T230-P

ناموجود
کد کالا: THC-T230-P
دوربین مداربسته Turbo HD آنالوگ Turret هایلوک مدل THC-T230-P فهرست مطالب (کلیک کنید) معرفی THC-T230-Pلنزدید در شبWDRDNROSD Menuسایر امکاناتمعرفی THC-T230-P دوربین

دوربین مداربسته Turbo HD آنالوگ 2MP هایلوک مدل THC-T120

ناموجود
دوربین مداربسته Turbo HD آنالوگ Turret هایلوک مدل THC-T120 فهرست مطالب (کلیک کنید) معرفی THC-T120لنزدید در شبWDRDNROSD Menuسایر امکاناتمعرفی THC-T120 دوربین

دوربین مداربسته Turbo HD آنالوگ 3MP هایلوک مدل THC-T130

ناموجود
کد کالا: THC-T130
دوربین مداربسته Turbo HD آنالوگ Turret هایلوک مدل THC-T130 فهرست مطالب (کلیک کنید) معرفی THC-T130لنزدید در شبWDRDNROSD Menuسایر امکاناتمعرفی THC-T130 دوربین

دوربین مداربسته Turbo HD آنالوگ 1MP هایلوک مدل THC-T110-P

ناموجود
کد کالا: THC-T110-P
دوربین مداربسته Turbo HD آنالوگ Turret هایلوک مدل THC-T110-P فهرست مطالب (کلیک کنید) معرفی THC-T110-Pلنزدید در شبWDRDNROSD Menuسایر امکاناتمعرفی THC-T110-P دوربین

دوربین مداربسته هایلوک 2MP مدل IPC-T120-D

ناموجود
کد کالا: IPC-T120-D
دوربین مداربسته تحت شبکه Turret هایلوک مدل IPC-T120-D فهرست مطالب (کلیک کنید) دوربین مداربسته IPمعرفی IPC-T120-Dلنزتکنولوژی +H.264دید در شبWDRDNRPoEسایر امکاناتدوربین

دوربین مداربسته هایلوک 2MP مدل IPC-B220-D

ناموجود
کد کالا: IPC-B220-D
دوربین مداربسته تحت شبکه Bullet هایلوک مدل IPC-B220-D فهرست مطالب (کلیک کنید) دوربین مداربسته IPمعرفی IPC-B220-Dلنزتکنولوژی +H.264دید در شبWDRDNRPoEسایر امکاناتدوربین

دوربین مداربسته هایلوک 2MP مدل IPC-D120

ناموجود
کد کالا: IPC-D120
دوربین مداربسته تحت شبکه Dome هایلوک مدل IPC-D120 فهرست مطالب (کلیک کنید) دوربین مداربسته IPمعرفی IPC-D120لنزتکنولوژی +H.264دید در شبWDRDNRPoEسایر امکاناتدوربین

دوربین مداربسته هایلوک 2MP مدل IPC-B120

ناموجود
کد کالا: IPC-B120
دوربین مداربسته تحت شبکه Bullet هایلوک مدل IPC-B120 فهرست مطالب (کلیک کنید) دوربین مداربسته IPمعرفی IPC-B120لنزتکنولوژی +H.264دید در شبWDRDNRPoEسایر امکاناتدوربین

دوربین مداربسته هایلوک 2MP مدل IPC-D620H-Z

ناموجود
کد کالا: IPC-D620H-Z
دوربین مداربسته تحت شبکه Dome هایلوک مدل IPC-D620H-Z فهرست مطالب (کلیک کنید) دوربین مداربسته IPمعرفی IPC-D620H-Zلنزتکنولوژی +H.265دید در شبWDRDNRPoEسایر امکاناتدوربین

دوربین مداربسته هایلوک 4MP مدل IPC-D640H-Z

ناموجود
کد کالا: IPC-D640H-Z
دوربین مداربسته تحت شبکه Dome هایلوک مدل IPC-D640H-Z فهرست مطالب (کلیک کنید) دوربین مداربسته IPمعرفی IPC-D640H-Zلنزتکنولوژی +H.265دید در شبWDRDNRPoEسایر امکاناتدوربین مداربسته

دوربین مداربسته هایلوک 2MP مدل IPC-T220H

ناموجود
کد کالا: IPC-T220H
دوربین مداربسته تحت شبکه Turret هایلوک مدل IPC-T220H فهرست مطالب (کلیک کنید) دوربین مداربسته IPمعرفی IPC-T220Hلنزتکنولوژی +H.265دید در شبWDRDNRPoEسایر امکاناتدوربین

دوربین مداربسته هایلوک 4MP مدل IPC-T240H

ناموجود
کد کالا: IPC-T240H
دوربین مداربسته تحت شبکه Turret هایلوک مدل IPC-T240H فهرست مطالب (کلیک کنید) دوربین مداربسته IPمعرفی IPC-T240Hلنزتکنولوژی +H.265دید در شبWDRDNRPoEسایر امکاناتدوربین مداربسته

دوربین مداربسته هایلوک 2MP مدل IPC-D120H

ناموجود
کد کالا: IPC-D120H
دوربین مداربسته تحت شبکه Dome هایلوک مدل IPC-D120H فهرست مطالب (کلیک کنید) دوربین مداربسته IPمعرفی IPC-D120Hلنزتکنولوژی +H.265دید در شبWDRDNRPoEسایر امکاناتدوربین

دوربین مداربسته هایلوک 4MP مدل IPC-D140H

ناموجود
کد کالا: IPC-D140H
دوربین مداربسته تحت شبکه Dome هایلوک مدل IPC-D140H فهرست مطالب (کلیک کنید) دوربین مداربسته IPمعرفی IPC-D140Hلنزتکنولوژی +H.265دید در شبWDRDNRPoEسایر امکاناتدوربین مداربسته

دوربین مداربسته هایلوک 2MP مدل IPC-B120H

ناموجود
کد کالا: IPC-B120H
دوربین مداربسته تحت شبکه Bullet هایلوک مدل IPC-B120H فهرست مطالب (کلیک کنید) دوربین مداربسته IPمعرفی IPC-B120Hلنزتکنولوژی +H.265دید در شبWDRDNRPoEسایر امکاناتدوربین

دوربین مداربسته هایلوک 4MP مدل IPC-B140H

ناموجود
کد کالا: IPC-B140H
دوربین مداربسته تحت شبکه Bullet هایلوک مدل IPC-B140H فهرست مطالب (کلیک کنید) دوربین مداربسته IPمعرفی IPC-B140Hلنزتکنولوژی +H.265دید در شبWDRDNRPoEسایر امکاناتدوربین

ذخیره ساز ویدئویی هایلوک مدل DVR-204G-F1

ناموجود
کد کالا: DVR-204G-F1
ذخیره ساز تصاویر دیجیتال مدل DVR-204G-F1 فهرست مطالب (کلیک کنید) معرفیورودی و خروجی تصاویرسایر امکاناتمعرفی شرکت بزرگ HIKVISION در سال 2017

ذخیره ساز ویدئویی هایلوک مدل DVR-216G-F1

ناموجود
کد کالا: DVR-216G-F1
ذخیره ساز تصاویر دیجیتال مدل DVR-216G-F1 فهرست مطالب (کلیک کنید) معرفیورودی و خروجی تصاویرسایر امکاناتمعرفی شرکت بزرگ HIKVISION در سال 2017

ذخیره ساز ویدئویی هایلوک مدل DVR-204Q-F1

ناموجود
کد کالا: DVR-204Q-F1
ذخیره ساز ویدئویی هایلوک مدل DVR-204Q-F1 فهرست مطالب (کلیک کنید) معرفیورودی و خروجی تصاویرسایر امکاناتمعرفی شرکت بزرگ HIKVISION در سال

ذخیره ساز ویدئویی هایلوک مدل DVR-208Q-F1

ناموجود
کد کالا: DVR-208Q-F1
ذخیره ساز تصاویر دیجیتال مدل DVR-208Q-F1 فهرست مطالب (کلیک کنید) معرفیورودی و خروجی تصاویرسایر امکاناتمعرفی شرکت بزرگ HIKVISION در سال 2017

ذخیره ساز ویدئویی هایلوک مدل DVR-216Q-F1

ناموجود
کد کالا: DVR-216Q-F1
ذخیره ساز تصاویر دیجیتال مدل DVR-216Q-F1 فهرست مطالب (کلیک کنید) معرفیورودی و خروجی تصاویرسایر امکاناتمعرفی شرکت بزرگ HIKVISION در سال 2017

ذخیره ساز ویدئویی هایلوک مدل DVR-204U-F1

ناموجود
کد کالا: DVR-204U-F1
ذخیره ساز تصاویر دیجیتال مدل DVR-204U-F1 فهرست مطالب (کلیک کنید) معرفیورودی و خروجی تصاویرفشرده ساز H.265+سایر امکاناتمعرفی شرکت بزرگ HIKVISION در

ذخیره ساز ویدئویی هایلوک مدل DVR-208U-F1

ناموجود
کد کالا: DVR-208U-F1
ذخیره ساز تصاویر دیجیتال مدل DVR-208U-F1 فهرست مطالب (کلیک کنید) معرفیورودی و خروجی تصاویرفشرده ساز H.265+سایر امکاناتمعرفی شرکت بزرگ HIKVISION در