رک 42 یونیت ایستاده عمق 100 الگونت مدل LRA-42-100FWR

9,000,000 تومان
رک 42 یونیت ایستاده عمق 100 فهرست مطالب (کلیک کنید) معرفی رکرک 42 یونیت ایستادهسایر اجزای رک های الگونتمعرفی رک

رک 42 یونیت ایستاده عمق 80 الگونت مدل LRA-42-80FWR

8,400,000 تومان
رک 42 یونیت ایستاده عمق 80 فهرست مطالب (کلیک کنید) معرفی رکرک 42 یونیت ایستادهسایر اجزای رک های الگونتمعرفی رک

رک 42 یونیت ایستاده عمق 60 الگونت مدل LRA-42-60FWR

7,680,000 تومان
رک 42 یونیت ایستاده عمق 60 فهرست مطالب (کلیک کنید) معرفی رکرک 42 یونیت ایستادهسایر اجزای رک های الگونتمعرفی رک

رک 37 یونیت ایستاده عمق 100 الگونت مدل LRA-37-100FWR

8,700,000 تومان
رک 37 یونیت ایستاده عمق 100 فهرست مطالب (کلیک کنید) معرفی رکرک 37 یونیت ایستادهسایر اجزای رک های الگونتمعرفی رک

رک 37 یونیت ایستاده عمق 80 الگونت مدل LRA-37-80FWR

7,920,000 تومان
رک 37 یونیت ایستاده عمق 80 فهرست مطالب (کلیک کنید) معرفی رکرک 37 یونیت ایستادهسایر اجزای رک های الگونتمعرفی رک

رک 37 یونیت ایستاده عمق 60 الگونت مدل LRA-37-60FWR

7,320,000 تومان
رک 37 یونیت ایستاده عمق 60 فهرست مطالب (کلیک کنید) معرفی رکرک 37 یونیت ایستادهسایر اجزای رک های الگونتمعرفی رک

رک 32 یونیت ایستاده عمق 100 الگونت مدل LRA-32-100FWR

8,220,000 تومان
رک 32 یونیت ایستاده عمق 100 فهرست مطالب (کلیک کنید) معرفی رکرک 32 یونیت ایستادهسایر اجزای رک های الگونتمعرفی رک

رک 32 یونیت ایستاده عمق 80 الگونت مدل LRA-32-80FWR

7,344,000 تومان
رک 32 یونیت ایستاده عمق 80 فهرست مطالب (کلیک کنید) معرفی رکرک 32 یونیت ایستادهسایر اجزای رک های الگونتمعرفی رک

رک 32 یونیت ایستاده عمق 60 الگونت مدل LRA-32-60FWR

6,744,000 تومان
رک 32 یونیت ایستاده عمق 60 فهرست مطالب (کلیک کنید) معرفی رکرک 32 یونیت ایستادهسایر اجزای رک های الگونتمعرفی رک

رک 27 یونیت ایستاده عمق 100 الگونت مدل LRA-27-100FWR

7,440,000 تومان
رک 27 یونیت ایستاده عمق 100 فهرست مطالب (کلیک کنید) معرفی رکرک 27 یونیت ایستادهسایر اجزای رک های الگونتمعرفی رک

رک 27 یونیت ایستاده عمق 80 الگونت مدل LRA-27-80FWR

6,840,000 تومان
رک 27 یونیت ایستاده عمق 80 فهرست مطالب (کلیک کنید) معرفی رکرک 27 یونیت ایستادهسایر اجزای رک های الگونتمعرفی رک

رک 27 یونیت ایستاده عمق 60 الگونت مدل LRA-27-60FWR

6,120,000 تومان
رک 27 یونیت ایستاده عمق 60 فهرست مطالب (کلیک کنید) معرفی رکرک 27 یونیت ایستادهسایر اجزای رک های الگونتمعرفی رک

رک 22 یونیت ایستاده عمق 100 الگونت مدل LRA-22-100FWR

6,600,000 تومان
رک 22 یونیت ایستاده عمق 100 فهرست مطالب (کلیک کنید) معرفی رکرک 22 یونیت ایستادهسایر اجزای رک های الگونتمعرفی رک

رک 22 یونیت ایستاده عمق 80 الگونت مدل LRA-22-80FWR

6,180,000 تومان
رک 22 یونیت ایستاده عمق 80 فهرست مطالب (کلیک کنید) معرفی رکرک 22 یونیت ایستادهسایر اجزای رک های الگونتمعرفی رک

رک 22 یونیت ایستاده عمق 60 الگونت مدل LRA-22-60FWR

5,580,000 تومان
رک 22 یونیت ایستاده عمق 60 فهرست مطالب (کلیک کنید) معرفی رکرک 22 یونیت ایستادهسایر اجزای رک های الگونتمعرفی رک

رک 18 یونیت ایستاده عمق 100 الگونت مدل LRA-18-100FWR

6,180,000 تومان
رک 18 یونیت ایستاده عمق 100 فهرست مطالب (کلیک کنید) معرفی رکرک 18 یونیت ایستادهسایر اجزای رک های الگونتمعرفی رک

رک 18 یونیت ایستاده عمق 80 الگونت مدل LRA-18-80FWR

5,580,000 تومان
رک 18 یونیت ایستاده عمق 80 فهرست مطالب (کلیک کنید) معرفی رکرک 18 یونیت ایستادهسایر اجزای رک های الگونتمعرفی رک

رک 22 یونیت ایستاده عمق 60 الگونت مدل LRE-22-60FWS

4,200,000 تومان
رک 22 یونیت ایستاده عمق 60 فهرست مطالب (کلیک کنید) معرفی رکرک 22 یونیت ایستادهسایر اجزای رک های الگونتمعرفی رک

رک 16 یونیت ایستاده عمق 60 الگونت مدل LRE-16-60FWS

3,540,000 تومان
رک 16 یونیت ایستاده عمق 60 فهرست مطالب (کلیک کنید) معرفی رکرک 16 یونیت ایستادهسایر اجزای رک های الگونتمعرفی رک

رک 12 یونیت ایستاده عمق 60 الگونت مدل LRE-12-60FWS

2,280,000 تومان
رک 12 یونیت ایستاده عمق 60 فهرست مطالب (کلیک کنید) معرفی رکرک 12 یونیت ایستادهسایر اجزای رک های الگونتمعرفی رک

رک 40 یونیت ایستاده عمق 100 الگونت مدل LRA-40-100FWR

ناموجود
رک 40 یونیت ایستاده عمق 100 فهرست مطالب (کلیک کنید) معرفی رکرک 40 یونیت ایستادهسایر اجزای رک های الگونتمعرفی رک

رک 40 یونیت ایستاده عمق 80 الگونت مدل LRA-40-80FWR

ناموجود
رک 40 یونیت ایستاده عمق 80 فهرست مطالب (کلیک کنید) معرفی رکرک 40 یونیت ایستادهسایر اجزای رک های الگونتمعرفی رک

رک 40 یونیت ایستاده عمق 60 الگونت مدل LRA-40-60FWR

ناموجود
رک 40 یونیت ایستاده عمق 60 فهرست مطالب (کلیک کنید) معرفی رکرک 40 یونیت ایستادهسایر اجزای رک های الگونتمعرفی رک

رک 18 یونیت ایستاده عمق 60 الگونت مدل LRE-18-60FWS

ناموجود
رک 18 یونیت ایستاده عمق 60 فهرست مطالب (کلیک کنید) معرفی رکرک 18 یونیت ایستادهسایر اجزای رک های الگونتمعرفی رک

سوالات متداول

چطور می تونم رک ایستاده را از ترنج کامپیوتر تهیه کنم؟

ترنج کامپیوتر با ثبت شرکت معتبر امکان خرید محصولات رک ایستاده را به راحتی چند کلیک ساده و اضافه به سبد خرید، ثبت آدرس و پرداخت آنلاین؛ به سرعت سفارش شما را به آدرستان ارسال می‌کنیم.

بهترین رک ایستاده بازار کدامند؟

ما در ترنج کامپیوتر بهترین برندهای رک ایستاده را با معتبرترین گارانتی ها گردآوری کرده ایم تا شما با خیال راحت خرید اینترنتی داشته باشید. برای بازدید از این لیست به رک ایستاده مراجعه نمایید.