ذخیره ساز ویدئویی تحت شبکه هایلوک مدل NVR-116MH-C

Щ†Ш§Щ…Щ€Ш¬Щ€ШЇ

ذخیره ساز تحت شبکه هایلوک مدل NVR-216MH-C

Щ†Ш§Щ…Щ€Ш¬Щ€ШЇ

ذخیره ساز ویدئویی تحت شبکه هایلوک مدل NVR-216MH-C/16P

Щ†Ш§Щ…Щ€Ш¬Щ€ШЇ

(NVR) ان وی آر 16 کاناله ویوتک (Vivotek) مدل ND8422P

Щ†Ш§Щ…Щ€Ш¬Щ€ШЇ

ان وی ار 16 کانال هایک ویژن مدل 7716NI-Q4

Щ†Ш§Щ…Щ€Ш¬Щ€ШЇ

ضبط کننده ویدیویی تحت شبکه 16 کانال NVR هایک ویژن مدل DS-7616NI-Q1

Щ†Ш§Щ…Щ€Ш¬Щ€ШЇ

دستگاه ضبط NVR هایک ویژن 16 کانال مدل DS-7616NI-Q2/16P

Щ†Ш§Щ…Щ€Ш¬Щ€ШЇ

دستگاه ضبط کننده 16 کانال NVR هایک ویژن مدل DS-7616NI-Q2

Щ†Ш§Щ…Щ€Ш¬Щ€ШЇ