کامپیوتر ترنج > فروشگاه > ذخیره سازی ویدئویی > ذخیره ساز ویدئویی تحت شبکه (NVR)

Showing 1–16 of 21 results

ذخیره ساز ویدئویی تحت شبکه هایلوک مدل NVR-104MH-C

1,290,000 تومان

ذخیره ساز ویدئویی تحت شبکه هایلوک مدل NVR-108MH-C

1,950,000 تومان

ذخیره ساز ویدئویی تحت شبکه هایلوک مدل NVR-108-B

1,099,000 تومان

دستگاه ضبط کننده NVR هایک ویژن 4 کانال مدل DS-7104NI-Q1/M

1,845,000 تومان

ذخیره ساز ویدئویی تحت شبکه هایلوک مدل NVR-104MH-C/4P

ناموجود

ذخیره ساز ویدئویی تحت شبکه هایلوک مدل NVR-108MH-C/8P

ناموجود

ذخیره ساز ویدئویی تحت شبکه هایلوک مدل NVR-116MH-C

ناموجود

ذخیره ساز تحت شبکه هایلوک مدل NVR-216MH-C

ناموجود

ذخیره ساز ویدئویی تحت شبکه هایلوک مدل NVR-216MH-C/16P

ناموجود

ذخیره ساز ویدئویی تحت شبکه هایلوک مدل NVR-104-B

ناموجود

ذخیره ساز ویدئویی تحت شبکه هایلوک مدل NVR-104-B/4P

ناموجود

ذخیره ساز ویدئویی تحت شبکه هایلوک مدل NVR-108-B/8P

ناموجود

(NVR) ان وی آر 8 کاناله ویوتک (Vivotek) مدل ND8322P

ناموجود

(NVR) ان وی آر 16 کاناله ویوتک (Vivotek) مدل ND8422P

ناموجود

ذخیره ساز ویدئویی هایکویژن مدل 7732NI-E4

ناموجود

ان وی ار 16 کانال هایک ویژن مدل 7716NI-Q4

ناموجود