دوربین تحت شبکه هایک ویژن مدل DS-2CD2052-I

4,142,000 تومان 3,852,000 تومان

دوربین مداربسته هایلوک 2MP مدل IPC-B120

1,760,000 تومان 1,196,000 تومان

دوربین مداربسته هایلوک 2MP مدل IPC-B120H

1,500,000 تومان 1,400,000 تومان

دوربین مداربسته تحت شبکه هایک ویژن مدل DS-2CD2T43G0-I5

4,808,000 تومان

دوربین مداربسته بولت تحت شبکه هایک ویژن مدل DS-2CD2T63G0-I8

5,851,000 تومان

دوربین مداربسته بولت هایک ویژن مدل DS-2CE16D0T-IF

749,000 تومان 696,000 تومان

دوربین تحت شبکه ویوتک (Vivotek) مدل IB8377-H

دوربین تحت شبکه ویوتک (Vivotek) مدل IB8369A

دوربین مداربسته تحت شبکه هایک ویژن (Hikvision) مدل DS-2CD2T63G0-I5

5,512,000 تومان

دوربین مداربسته تحت شبکه هایک ویژن (Hikvision) مدل DS-2CD1043G0-I

3,300,000 تومان

دوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CD1023G0-I

2,417,000 تومان

دوربین تحت شبکه هایک ویژن مدل DS-2CD2083G0-I

5,682,000 تومان

دوربین تحت شبکه هایک ویژن مدل DS-2CD2063G0-I

1,440,000 تومان

دوربین تحت شبکه هایک ویژن مدل DS-2CD2043G0-I

4,310,000 تومان 4,008,000 تومان

دوربین تحت شبکه هایک ویژن مدل DS-2CD2042WD-I

560,000 تومان

دوربین تحت شبکه هایک ویژن مدل DS-2CD2020F-I

1,970,000 تومان 1,950,000 تومان