مشاهده فیلترها
نمایش 15 20 35

ماژول PRI زایکو مدل 1E1/T1

1,682,300 تومان

ماژول شبکه زایکو مدل FXOS

404,400 تومان

ماژول شبکه زایکو مدل FXS-200

404,400 تومان

ماژول شبکه زایکو مدل FXO-200

845,100 تومان

ماژول شبکه زایکو مدل 4FXS

2,145,100 تومان

ماژول شبکه زایکو مدل 4FXO

2,433,700 تومان

ماژول شبکه زایکو مدل 2FXOS

1,197,400 تومان

ماژول شبکه زایکو مدل 4GSM

5,964,500 تومان

ماژول شبکه زایکو مدل 2GSM

3,437,300 تومان

ماژول شبکه زایکو مدل 1GSM

2,302,400 تومان

سانترال تحت شبکه زایکو مدل CooVox-U100

11,041,000 تومان

سانترال تحت شبکه زایکو مدل CooVox-U80

سانترال تحت شبکه زایکو مدل CooVox-U60

9,465,400 تومان

سانترال تحت شبکه زایکو مدل CooVox-U50

4,586,500 تومان

سانترال تحت شبکه زایکو مدل CooVox-U20

3,754,500 تومان