با ابزارهای حفاظت از حریم خصوصی در مایکروسافت اج جدید آشنا شوید

مایکروسافت اج نسخه‌ی جدید مرورگر  مبتنعی بر کرومیوم، ابزارهایی کاربردی برای حفاظت هرچه بیشتر از حریم خصوصی کاربران دارد که در این...

ادامه مطلب